Dissabte 18 de setembre de 2021

L'Agenda de l'Ens

Avís legal

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, l'ENS DE COMUNICACIÓ ASSOCIATIVA informa que les dades personals facilitades de forma voluntària tindran caràcter confidencial i s'incorporaran a la base de dades de l'ENS DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ. Al registrar-se, l'usuari proporciona consentiment a l'ENS DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ a utilitzar aquesta informació per enviar informació referent als esdeveniments publicats en la web www.agendaens.cat, tot respectant, la legislació espanyola sobre protecció de dades. En el supòsit que l'ENS DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ proporcioni les seves dades personals a tercers, obtindrà el consentiment previ informant a l'usuari de la finalitat a què es destinaran aquestes dades. Pot exercir els drets d'accés, modificació, cancel.lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a l'ENS DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ - Carrer València 558, 6è 1r, 08026 Barcelona o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic.